АЛЕЛЕ: ФУНКЦИЈА, КАКО ТО ФУНКЦИОНИШЕ, ЗНАЧАЈ - РЕТКЕ-БОЛЕСТИ

Шта је алел?Избор Уредника
Топ 10 биолошких лекова у Сједињеним Државама
Топ 10 биолошких лекова у Сједињеним Државама
Алели су различите варијације истог гена. Они помажу у одређивању особина и карактеристика које се преносе са родитеља на дете.