ШТА ЈЕ НЕМЕЛАНОМСКИ РАК КОЖЕ? - РАК

Шта је немеланомски рак коже?Избор Уредника
Компаније за лекове са програмима помоћи пацијентима
Компаније за лекове са програмима помоћи пацијентима
Немеланомски рак коже односи се првенствено на две врсте карцинома коже, карциноме базалних ћелија и карциноме сквамозних ћелија.